Obligatoriska OVK besiktningar

​​​OVK-centerFör att man ska kunna ha en riktigt bra inomhusmiljö är det väldigt viktigt att man alltid är noga med att regelbundet kontrollera sitt ventilationssystem för att det ska fungera korrekt, något som avgör om det är bra luft eller inte. Då är det en så kallad OVK besiktning som man ska boka in för att en professionell och certifierad fackman ska komma ut till er och genomföra kontrollen. Ett företag som har arbetat länge inom branschen och därför har mycket god kunskap och koll på exakt vad det är för lagar och regler som gäller är OVK-center​​, de finns i de flesta delar av Sverige och är det självklara valet när ni ska göra en

OVK besiktning av såväl offentliga lokaler som privata bostäder och är det företag som de flesta också vänder sig till eftersom att man får såväl professionell hjälp med allt det praktiska arbetet som riktigt god kundservice och hjälp med allt arbete som kan tillkomma. De har enbart sakkunniga och certifierade funktionskontrollanter anställda på sitt företag så du som kund kan lita på att arbetet blir utfört på bästa möjliga sätt.

Besiktning för "God bebyggd miljö"

Något som man strävar efter här i Sverige är att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", detta innebär att man inte ska kunna utsättas för höga radonhalter, ljudnivåer, skadliga luftföroreningar eller andra säkerhets- eller hälsorisker. Detta är något som man arbetar aktivt med på OVK-center genom sina kontroller och besiktningar, ni får därför även hjälp med eventuella reparationer eller arbeten som behöver göras om ni har några problem vid en besiktning. 

För mer information om hur ni också kan boka in en OVK besiktning hos OVK-center kan ni alltid surfa in på deras hemsida www.ovkcenter.se där ni även kan få mer information om exakt vad "God bebyggd miljö" innebär.​